Terug

Afdelingen Radiotherapie van HagaZiekenhuis en LUMC werken samen

De afdelingen Radiotherapie van het HagaZiekenhuis en het LUMC gaan intensiever samenwerken. Dit met als doel om de kwalitatieve radiotherapie voor patiƫnten verder te verbeteren in de Haagse- en Leidse regio.

De samenwerking krijgt de komende jaren in twee fases gestalte. In de eerste fase gaan de afdelingen steeds intensiever samenwerken op weg naar totale uniformering. Wel blijven ze zelfstandig. Ook blijven ze het aanspreekpunt voor de ‘eigen’ verwijzers en interne specialisten. “Belangrijk om toe te voegen is dat er geen exclusieve verwijsrelatie is. Patiënten blijven vrij om hun eigen keuze te maken voor een behandelcentrum”, zegt radiotherapeut Birgit Hollmann van het HagaZiekenhuis.

Kwaliteitseisen radiotherapeutische zorg

Radiotherapeutische zorg wordt steeds complexer. Er komen steeds meer subspecialisaties waaraan hoge eisen worden gesteld door de beroepsvereniging (NVRO). “Om aan die eisen te blijven voldoen, is schaalgrootte voorwaardelijk. Dan heb je grote aantallen patiënten nodig om de kwaliteit te kunnen waarborgen”, aldus Hollmann.

Volgens Coen Rasch, hoogleraar en afdelingshoofd Radiotherapie in het LUMC, kan er dankzij de samenwerking sneller een kwaliteitsslag worden gemaakt. “De samenwerking tussen de afdelingen Radiotherapie van LUMC-RdG en HAGA is een voorbeeld van hoe kwaliteit en nabijheid van zorg samengaan”, vertelt hij. Dankzij de samenwerking wordt de kennisdeling tussen specialisten van beide ziekenhuizen laagdrempeliger. Daarnaast kunnen innovaties op het gebied van radiotherapie veel sneller en makkelijker met elkaar gedeeld worden in de regio.  

Lees het hele bericht op lumc.nl.