Terug

KiKa kent Hohenstein Laboratorium €600.000 toe voor onderzoek naar nierkanker bij kinderen

Het KiKa heeft het Hohenstein Laboratorium van de afdeling Humane Genetica van het LUMC een subsidie van ongeveer €600.000 toegekend om te onderzoeken hoe mutaties in Wilms’ tumor-genen nierkanker bij kinderen kunnen veroorzaken.

Wilms' tumor is een nierkanker die het gevolg is van een verstoring van de normale nierontwikkeling lang voor de geboorte, waarbij mutaties ontstaan in embryonale nierstamcellen. De ziekte treft vooral kinderen tot vijf jaar oud, maar kan bij sommige patiënten op latere leeftijd terugkeren. Er is dringend behoefte aan nieuwe therapieën om de ziekte te behandelen en te voorkomen dat de tumor opnieuw groeit. 

Wilms’ tumor-stamcellen

Om beter te begrijpen hoe Wilms’ tumoren ontstaan, zullen LUMC-onderzoekers onderzoeken of dergelijke tumor-veroorzakende mutaties normale stamcellen omzetten in kankercellen. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van een combinatie van muismodellen en menselijke organoïden - beide voorzien van dezelfde vorm van mutaties als aangetroffen in patiëntentumoren. De genactiviteit en eventuele overeenkomstige embryonale stamcelveranderingen zullen dan verder worden onderzocht.

Ontwikkeling van de behandeling

Veel therapieën die momenteel worden gebruikt om Wilms’ tumoren te behandelen, kunnen voor patiënten ernstige bijwerkingen hebben op korte en lange termijn. De kennis die tijdens deze studies wordt opgedaan, kan daarom in vervolgonderzoeksprojecten worden gebruikt om betere behandelingsmethoden te ontwikkelen. Dr. Peter Hohenstein: "Wilms' tumoren nemen veel van de embryonale kenmerken over van de cellen waaruit ze ontstaan om tumorcellen te worden. Het vergelijken van normale nierstamcellen en de kankerstamcellen van de Wilms' tumor zal ons veel vertellen over de cellen waarop we ons bij therapieën moeten richten. We hopen dat we door een beter begrip van de vroegste stappen in de ontwikkeling van kanker nieuwe zwakke plekken in de tumor kunnen vinden."

Stichting KiKa

KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij) is een Nederlandse liefdadigheidsstichting die wetenschappelijk onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker financiert. Jaarlijks wordt bij meer dan 550 kinderen in Nederland een vorm van kanker vastgesteld. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Het doel van KiKa is om dit percentage te verhogen naar 95% door de ontwikkeling van behandelingen te steunen die minder pijn, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven tot op volwassen leeftijd veroorzaken. Daarnaast zet KiKa zich in voor toegankelijke informatie over kinderkanker.