Terug

Nationale en Europese erkenning voor expertisecentra zeldzame aandoeningen

Het LUMC investeert in zeldzame ziekten en spant zich in om de zorg en het onderzoek op dit gebied verder te brengen. Hiertoe heeft het LUMC erkenning aangevraagd en verkregen voor 26 nationale expertisecentra zeldzame aandoeningen (ECZA), een nationale erkenning die 5 jaar geldt.

Daarnaast sluit het LUMC zich aan bij 6 nieuwe Europese referentienetwerken (ERN). Hiermee onderstreept het LUMC zijn focus op zeldzame ziekten.

Patiënten met een zeldzame aandoening kunnen in veel gevallen in het LUMC terecht voor gespecialiseerde zorg. Het ziekenhuis telt nu in totaal 29 expertisecentra zeldzame aandoeningen (ECZA) en is lid van 14 ERNs. Van zeldzame hoofdpijn tot zeldzame infecties bij pasgeborenen, het LUMC bevat expertisecentra voor uiteenlopende ziektebeelden.

Lees verder op lumc.nl