Terug

Noel de Miranda treedt toe tot De Jonge Akademie van KNAW

Noel de Miranda geeft leiding aan de onderzoeksgroep Cancer Immunogenomics van de afdeling Pathologie van het LUMC en zal in 2022 toetreden tot De Jonge Akademie van de KNAW. Als lid zal hij zich richten op het bevorderen van een duurzame en stimulerende academische omgeving voor onderzoekers.

In maart 2022 verwelkomt De Jonge Akademie tien nieuwe leden die zich met uiteenlopende onderwerpen zullen bezighouden. Van het mensbeeld van de oude Grieken tot de ontwikkeling van een kunstmatige wiskundeleraar. De Miranda is vooral geïnteresseerd in de ontwikkeling van effectieve immuuntherapieën voor de behandeling van kanker. Zijn onderzoeksgroep bestudeert hoe het immuunsysteem kankercellen herkent, en welke mechanismen deze cellen gebruiken om aan de immuunherkenning te ontsnappen.

Steun van samenleving

Als jong lid van de Akademie richt De Miranda zich op het bevorderen van een duurzame en stimulerende academische omgeving met ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling van onderzoekers. "Zorgen over de toekomst van de academische wereld zijn onder meer: het gebrek aan vertrouwen van de samenleving in academische instellingen, waardoor het ideaal van een 'kennismaatschappij' in gevaar komt, en de buitensporige onderwerping van het onderwijs- en onderzoeksbeleid aan economische belangen. Belangrijk is dat deze twee punten van zorg niet los van elkaar kunnen worden gezien, aangezien de academische wereld brede steun van de samenleving nodig heeft om haar onafhankelijkheid te behouden en een duurzame toekomst op te bouwen", benadrukt hij.

KNAW Jonge Akademie

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform dat is opgericht door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het platform bestaat uit vijftig leden met verschillende academische achtergronden en met interesse in wetenschapsbeleid en wetenschapscommunicatie. De leden vertegenwoordigen een breed spectrum van wetenschappelijke disciplines en zijn werkzaam aan Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten.