Terug

Ongewenste variatie in 1L- en 2L-behandeling van maag- en slokdarmcarcinoom

De variatie in toegediende chemotherapieschema’s bij niet alleen de eerste- maar ook de tweedelijnsbehandeling van gemetastaseerd maag- en slokdarmcarcinoom blijkt erg hoog.1-3 Volgens dr. Nadia Haj Mohammad, internist-oncoloog in het UMC Utrecht, en dr. Marije Slingerland, internistoncoloog in het Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden, is deze variatie ongewenst. De keuze voor de eerstelijnsbehandeling kan de mogelijkheden in de tweede lijn namelijk beperken. Zij hopen dat er tot een consensus kan worden gekomen wat betreft het optimale behandelregime en zien het beschikbaar komen van real-worlddata over deze variatie en de lopende LyRICX-studie4 als belangrijke stappen hierin.

Voor de tekst van dit artikel uit Oncologie Up-to-date  klikt u op bijgaande link.

link naar het artikel

https://www.oncologie.nu/nieuws/ongewenste-variatie-bij-de-eerste-en-tweedelijnsbehandeling-van-patiënten-met-maag-en-slokdarmcarcinoom/