Home

Integrale aanpak voor mensen met kanker

Kanker is doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. 31 procent van alle sterftegevallen is aan kanker toe te schrijven. Dankzij vooruitgang in diagnostiek en behandeling verbeteren de overlevingskansen van individuele kankerpatiƫnten continu.

Ondanks dat de overlevingskansen van de individuele kankerpatiënt voortdurend verbeteren, heeft de ziekte een flinke impact op het leven en de naasten van (ex)kankerpatiënten. Het leveren van de beste zorg en het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten is onze grootste motivatie.

 

Maatschappelijk speerpunt LUMC

Het LUMC wil door de best mogelijke zorg en effectieve innovatie nationaal en internationaal herkenbare bijdragen leveren om het maatschappelijk probleem kanker aanzienlijk te verminderen. Daarom heeft het LUMC oncologie als een van haar drie maatschappelijke speerpunten gekozen, zoals uiteengezet in de strategie 2018-2023 ‘Grensverleggend beter worden’.

 

Tumor Werk Groepen

Zorg voor de individuele patiënt houdt bijna altijd in dat er bijdrage is van meerdere medische specialismen. Optimale zorg vereist multidisciplinaire, afdelingsoverstijgende samenwerking. Om dit goed te realiseren, zijn de Tumor Werk Groepen (TWG) opgericht. Binnen elke TWG werken medisch specialisten van alle afdelingen die voor een bepaalde aandoening bijdragen structureel samen. Deze samenwerking wordt vastgelegd in een zorgpad: een document waarin alle stappen die een patiënt in het kader van de diagnostiek en behandeling doorloopt, beschreven zijn.

Op basis van dit zorgpad wordt de individuele aanbeveling voor de behandeling bepaald in het multidisciplinair overleg (MDO). Bij dit MDO zijn de diagnostische specialisten (patholoog, radioloog enz.) en alle betrokken behandelaars aanwezig. Hierbij wordt ook meegenomen welke stappen in de behandeling binnen het LUMC Oncologie Centrum (LOC) uitgevoerd zouden moeten worden. Sommige delen van de begeleiding kunnen misschien binnen een van de partnerziekenhuizen binnen het Regionaal Oncologienetwerk ROWest kunnen plaatsvinden. Op deze manier kan zorg dicht bij de patiënt worden uitgevoerd als dat mogelijk is, maar verder weg waar dat noodzakelijk is. Alles wordt uitgebreid met de patiënt besproken, zodat die daarna samen met de arts de beslissing over het uitvoeren van het behandeltraject kan nemen. Voor een goede begeleiding in het hele proces zijn verpleegkundig specialisten als casemanager voor de patiënt de directe contactpersoon.

Kankerzorg gekoppeld aan klinisch onderzoek

Oncologie is de discipline-overstijgende wetenschap van oorzaken, gedrag, diagnostiek, behandeling en preventie van kanker. In het LOC werken zorgverleners, onderzoekers en mensen in ondersteunende beroepen nauw samen om de kankerzorg door innovatie te verbeteren. Tumor werk groepen runnen klinische trials en verzamelen gegevens en lichaamsmateriaal ten behoeve van onderzoek. Daarvoor worden patiënten geregeld om toestemming gevraagd. Studieprotocollen voldoen aan wet- en regelgeving en ethische toetsing. Door klinische studies kunnen patiënten toegang tot nieuwe en veelbelovende behandelmogelijkheden krijgen die in de routinezorg nog niet ter beschikking staan of waarvoor nog geen vergoeding door de ziektekostenverzekeraar geregeld is.