Home

Borstkanker

Introductie over borstkanker

Tumor Werk Groep (TWG) Borstkankerzorg

De TWG borstkankerzorg  streeft naar het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg. Aandacht voor de individuele patiënt door het hele traject van behandelingen en voor haar of zijn naasten staat voorop in onze zorg. Na gedegen informatievoorziening is zowel het dokters- als patiëntenpersperctief leidend voor de individuele behandeling op maat.

 

Tumor Werk Groep (TWG)  

Binnen het LUMC Oncologie Centrum is de kankerzorg georganiseerd in Tumor Werk Groepen. Deze groepen bestaan uit multidisciplinaire behandelteams. Voor borstkanker is er een vertegenwoordiging vanuit de afdelingen (plastische) chirurgie, radiologie, klinische oncologie, radiotherapie, pathologie en klinische genetica. Verpleegkundig specialisten met als aandachtsgebied de borstkankerzorg  zijn ook vertegenwoordigd in de werkgroep. Iedere patiënt heeft door het hele traject van behandeling haar/zijn eigen verpleegkundig specialist. Hier kunnen verwijzers en de patiënt zelf ook laagdrempelig terecht bij vragen of problemen.

Niet alleen gestructureerd overleg (tweemaal per week multidisciplinair) maar ook frequent collegiaal overleg draagt bij aan de optimale zorg. Patiënten en verwijzers kunnen rekenen op goed georganiseerde oncologische zorg gedurende het gehele behandeltraject.

 

LOC Borstkankerzorg in de regio

Borstkanker komt veel voor. Borstkankerpatiënten worden in de omliggende ziekenhuizen in de regio behandeld. De TWG Borstkanker wil partner en aanspreekpunt zijn voor al deze ziekenhuizen en sluit onder andere wekelijks aan bij het multidisciplinaire overleg van omliggende ziekenhuizen. Het LOC biedt kennis en expertise voor behandeling op maat.  Samenwerking met het Haags Medisch Centrum is vorm gegeven in het Universitaire KankerCentrum  (UKC). Een gedeelte van onze patiënten wordt, door de borstkankerchirurgen uit het LUMC, geopereerd in het HMC locatie Anthoniushove.

 

Innovatie en wetenschappelijk onderzoek

Het LUMC heeft internationaal een sterke positie als het gaat om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van borstkanker. Onderzoek wordt in ons centrum geïnitieerd en verder participeren we ook in vele landelijke trials. We werken nauw samen met de afdeling  klinische genetica bij het opsporen en behandelen van patiënten met erfelijke belasting voor het ontwikkelen van borstkanker. Voor de borstkankerzorg bij ouderen zijn wij landelijk het expertisecentrum om juist ook bij deze groeiende categorie patiënten zorg op maat te kunnen leveren.

 

Contact

Voor contact met de TWG borstkanker kunt u mailen naar: Dr G.J. Liefers, oncologisch chirurg en voorzitter TWG:  G.J.Liefers@lumc.nl