Home

Cutane lymfomen

De TWG Huidlymfomen is gespecialiseerd in zeldzame vormen van T-Cel lymfomen en B-cel lymfomen die primair in de huid ontstaan.

Tumor Werk Groep (TWG)  

Binnen het LUMC Oncologie Centrum organiseren we de kankerzorg in Tumor Werk Groepen (TWG). Deze behandelteams bestaan uit medisch specialisten van verschillende afdelingen die allen betrokken zijn bij de behandeling van een bepaalde vorm van kanker. De samenstelling van de behandelteams hangt af van de soort kanker. Hierdoor is de deskundigheid van de teams zeer groot. Patiënten kunnen rekenen op goed georganiseerde oncologische zorg binnen één organisatie die voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Bovendien verricht elke TWG patiëntgebonden en laboratorium gebaseerd onderzoek naar de specifieke tumorsoort. Door deelname aan klinische studies komen nieuwe ontwikkelingen beschikbaar voor patiënten. De TWG Huidlymfomen is gespecialiseerd in zeldzame vormen van T-Cel lymfomen en B-cel lymfomen die primair in de huid ontstaan.

 

Diagnostiek en behandeling op maat

In het diagnostisch traject van patiënten met huidlymfomen maakt de TWG Cutane lymfomen gebruik van geavanceerde technieken. Naast huidbeoordeling door ervaren experts worden diagnoses gebaseerd op het microscopisch beeld gecombineerd met immunohistochemische kleuringen en moleculaire technieken op weefselmonsters afgenomen van huid, bloed en soms ook van lymfklieren.

Voor stadiëringsonderzoek beschikt de TWG over alle methodieken van beeldvormend onderzoek, bijvoorbeeld positron emissie tomografie in combinatie met CT-scans. Hiervoor is een sneldiagnostiektraject ingericht. De resultaten van het diagnostische proces worden in verschillende multidisciplinaire overleggen besproken (MDO radiotherapie op maandagmiddag, MDO hematologie op donderdagmiddag en MDO pathologie op donderdagochtend) waarna er een persoonsgebonden behandelvoorstel wordt uitgebracht.

De TWG beschikt over een breed therapeutisch arsenaal van begeleiding en op de huid gerichte therapie tot intensieve immuno-chemo-radiotherapie. Het LUMC blinkt uit door toepassen van doelgerichte behandeling gebaseerd op aanwezigheid van specifieke tumormarkers, door de meest uitgebreide technieken van radiotherapie waaronder totale huidbestraling, en door participatie in nationale en internationale trials. Daarnaast vindt in het LUMC behandeling plaats door middel van allogene stamceltransplantaties.

 

Onderzoek en landelijke positionering

Het LUMC is een landelijk referentie- en expertise-centrum voor huidlymfomen. Vier keer per jaar organiseren wij een bijeenkomst van de Nederlandse Werkgroep Cutane Lymfomen (NWCL), waarin alle academische centra van Nederland participeren en waarbij de nieuwe patiënten in Nederland centraal worden besproken. Het LUMC beheert de database van de NWCL waarin inmiddels meer dan 4500 patiënten zijn opgenomen. Sinds 2019 is de tumorwerkgroep aangesloten bij het EuropeesReferenceNetwork, EuroBloodNet, cutane lymfomen.

De TWG begeleidt daarnaast ongeveer 8 promovendi, waarbij onderzoek wordt verricht van fundamenteel onderzoek naar histologisch onderzoek tot klinisch/ epidemiologisch onderzoek en kwaliteit van leven onderzoek. Door nauwe samenwerking met het Center of Human Drug Research (CHDR) heeft de TWG de mogelijkheid om gemakkelijk nieuwe topicale therapieën te evalueren in studieverband.

 

Innovatie ten gunste van de patiënt

Door deelname aan klinische studies biedt de TWG patiënten toegang tot behandelingen die nog niet als standaard in de zorg toegepast kunnen worden. Op het interdisciplinair overleg wordt altijd meegenomen welke patiënten voor deelname aan klinische studies in aanmerking komen en vervolgens wordt deze mogelijkheid door de behandelaar met de patiënt besproken.

Via de landelijke patiëntenvereniging voor huidlymfoom worden patiënten op de hoogte gehouden van nieuwe studies die in het LUMC van start gaan.

In overleg met de patiëntenvereniging is een onderzoeksprogramma opgesteld. Voor het ondersteunen van het onderzoeksprogramma wordt aan patiënten toestemming gevraagd om hun tumorweefsel en bloed voor onderzoeksdoeleinden in onze biobank te registreren. Daarnaast kan via de Bontius stichting worden gedoneerd om fundamenteel onderzoek naar huidlymfomen te stimuleren.

 

Contact

Voor contact met deze TWG kunt u e-mailen naar de voorzitter van de TWG via M.H.Vermeer@lumc.nl.