Home

Darmkanker

De TWG Darmkanker streeft naar het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg door de nieuwste ontwikkelingen toe te passen in de dagelijkse praktijk. Aandacht voor de individuele patiƫnt en zijn of haar naasten moet leiden tot maatwerk. Na gedegen informatievoorziening is zowel het dokters- als het patiƫntenperspectief leidend voor de behandelkeuze.

Tumor Werk Groep (TWG)   

Binnen het LUMC Oncologie Centrum is de kankerzorg georganiseerd in Tumor Werk Groepen (TWG). Deze groepen bestaan uit multidisciplinaire behandelteams. Voor darmkanker is er vertegenwoordiging vanuit de afdelingen maag-darmleverziekten, chirurgie, klinische oncologie, radiotherapie, radiologie en pathologie. Niet alleen gestructureerd overleg (twee maal per week multidisciplinair overleg) maar ook laagdrempelig en frequent, collegiaal overleg draagt bij aan optimale zorg. Patiënten en verwijzers kunnen rekenen op goed georganiseerde oncologische zorg.

 

LOC Darmkankerzorg in de regio

Darmkanker komt veel voor. Veel darmkankerpatiënten worden in de omliggende ziekenhuizen in de regio behandeld. De TWG Darmkanker wil partner en aanspreekpunt zijn voor al deze ziekenhuizen. Samenwerking met het Haaglanden Medisch Centrum is vorm gegeven in het Universitair Kanker Centrum (UKC). De behandeling van darmkanker wordt steeds complexer. Het LOC biedt kennis en expertise om behandeling op maat te adviseren en aan te bieden.

 

Innovatie en wetenschappelijk onderzoek

Het LUMC heeft van oudsher een internationaal sterke positie als het gaat om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van darmkanker. Vroege vormen van kanker kunnen vaak door de MDL artsen veelal endoscopisch behandeld worden. Toegewijde MDL artsen voeren na zorgvuldige indicatiestelling complexe endoscopische procedures uit waarmee oncologische operaties met niet te onderschatten morbiditeit regelmatig voorkomen kunnen worden. Jarenlange expertise op het gebied van erfelijke tumoren is gebundeld in de Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren (STOET). Sinds 2014 is er het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Klinisch onderzoek in samenwerking met andere ziekenhuizen in Nederland werpt een licht op de implicaties die het BVO heeft voor de patiënt en de chirurgische praktijk

Orgaan-sparend behandelen van het rectumcarcinoom blijkt steeds vaker mogelijk. Goede respons op neoadjuvante therapie biedt de mogelijkheid om in studieverband de operatie achterwege te laten. Het LUMC biedt samen met een beperkt aantal ziekenhuizen de mogelijkheid om onder strikte surveillance de operatie achterwege te laten: het  Wait&See beleid. Met name de functionele beperkingen na rectumchirurgie nopen tot andere, op het individu toegesneden behandelstrategieën. Value-based health care trajecten worden ontwikkeld en geïmplementeerd en “samen beslissen” wordt gestructureerd geïncorporeerd in de dagelijkse praktijk waarbij gebruik gemaakt wordt van nieuwe ICT ontwikkelingen.  Uniforme registratie aan de bron beoogt de registratielast te verminderen.

Bij operaties wordt steeds vaker gebruik gemaakt van tumor-specifieke imaging. Hiermee wordt doelgerichte en radicale chirurgie mogelijk zonder dat omliggende structuren worden beschadigd. Hiermee wordt chirurgie minder belastend en de kansen op optimaal functioneel herstel maximaal benut. Nationale en internationale samenwerking maken het LUMC koploper op dit gebied. https://www.lumc.nl/org/heelkunde/research/85691/ImageGuidedSurgery/

Tenslotte biedt basaal en translationeel onderzoek mogelijkheden voor nieuwe therapieën.

Contact

Voor contact met de TWG darmkanker kunt u mailen naar: colorectaal@lumc.nl of met dr. K.C.M.J. Peeters, chirurg en voorzitter TWG k.c.m.j.peeters@lumc.nl