Home

Endocriene tumoren

Binnen deze werkgroep worden alle patiƫnten met endocriene tumoren behandeld.

Tumor Werk Groep (TWG)   

Binnen het LUMC Oncologie Centrum organiseren we de kankerzorg in Tumor Werk Groepen (TWG). Deze behandelteams zijn multidisciplinair en bestaan uit verschillende specialisten. Zij zijn afkomstig van diverse afdelingen die expert zijn in behandeling en zorg rondom bepaalde vormen van kanker. De samenstelling van de behandelteams hangt af van de soort kanker. Hierdoor is de deskundigheid van de teams zeer groot. Patiënten kunnen rekenen op goed georganiseerde oncologische zorg binnen één organisatie die voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Bovendien verricht elke TWG klinisch en translationeel onderzoek naar de specifieke tumorsoort. Door deelname aan klinische studies komen nieuwe ontwikkelingen beschikbaar voor patiënten.

 

CETL

In het Centrum voor Endocriene Tumoren Leiden (CETL) worden patiënten met endocriene tumoren onderzocht en behandeld door samenwerkende specialisten van verschillende afdelingen binnen het LUMC.  CETL richt zich op de aandoeningen:

  • Bijniertumor
  • Bijschildkliertumor
  • Hypofysetumor
  • Paraganglioom
  • Schildkliercarcinoom

 

Patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek

CETL is gespecialiseerd in onderzoek en patiëntenzorg op het gebied van (zeldzame) endocriene tumoren. Deze sterke positie is tot stand gekomen door een krachtige onderzoekstraditie binnen het LUMC, die heeft geleid tot veel internationaal toonaangevende publicaties. Lees er hier meer over. Daarnaast is waardegedreven zorg zeer belanrijk in de patiëntenzorg voor endocriene tumoren. 

 

Onderwijs

Ook zijn onderwijs en opleiding belangrijk voor de profilering van CETL. Hierbij is de filosofie dat beide translationeel moeten zijn: programma’s die primair gericht zijn op patiëntenzorg moeten elementen van gerelateerd onderzoek in zich dragen. Programma’s die gericht zijn op het gebied van onderzoek moeten verwijzingen naar patiëntenzorg in zich dragen.

 

 

 

Contact

Voor contact met deze TWG kunt u e-mailen naar de voorzitter via  A.M.Pereira@lumc.nl. Voor praktische zaken kunt u e-mailen naar N.A.C.Leyerzapf@lumc.nl

 

Meer informatie

Oncologische ziektes en aandoeningen: Paraganglioom

Oncologische ziektes en aandoeningen: Hypofysetumor