Home

Leukemie en lymfoom

De Tumor Werk Groep Leukemie en lymfoom verricht interdisciplinaire zorg voor patiënten met kwaadaardige hematologische aandoeningen (bloed, beenmerg en het immuunsysteem). Hieronder vallen myeloide neoplasieën (acute myeloide leukemie, myelodysplastisch syndroom, myeloproliferatieve syndromen) en maligne lymfomen (acute lymfatische leukemie, rijpcellige lymfomen met multipel myeloom) met uitzondering van primair cutane lymfomen. Naast patiënten met deze ziekten worden ook personen begeleid die voorstadia van deze ziekten hebben, bijvoorbeeld MGUS, clonale hematopoiese, monoclonale B-lymfocytose, enz.

Tumor Werk Groep (TWG)   

Binnen het LUMC Oncologie Centrum organiseren we de kankerzorg in Tumor Werk Groepen (TWG). Deze behandelteams bestaan uit medisch specialisten van verschillende afdelingen die allen betrokken zijn bij de behandeling van een bepaalde vorm van kanker. De samenstelling van de behandelteams hangt af van de soort kanker. Hierdoor is de deskundigheid van de teams zeer groot. Patiënten kunnen rekenen op goed georganiseerde oncologische zorg binnen één organisatie die voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Bovendien verricht elke TWG patiëntgebonden en laboratorium gebaseerd onderzoek naar de specifieke tumorsoort. Door deelname aan klinische studies komen nieuwe ontwikkelingen beschikbaar voor patiënten.

 

Diagnostiek en behandeling op maat

In het diagnostisch traject van patiënten met hematologische aandoeningen maakt de TWG Leukemie en lymfoom gebruik van gevorderde technieken. Naast cyto- en histomorfologische beoordeling door ervaren experts worden diagnoses gebaseerd op gevorderde immunologische technieken. Een bijzonder speerpunt zijn genetische analyses; in het bijzonder innovatieve targeted NGS sequencing panels voor lymfomen en whole transcriptome sequencing voor acute leukemie.

Voor stadiëringsonderzoek beschikt de TWG over alle methodieken van beeldvormend onderzoek, bijvoorbeeld positron emissie tomografie in combinatie met CT-scans. Hiervoor is een sneldiagnostiektraject ingericht. De resultaten van het diagnostische proces worden op het multidisciplinair overleg op donderdag besproken en een persoonsgebonden behandelvoorstel wordt uitgebracht.

De TWG beschikt over een breed therapeutisch arsenaal van afwachtend begeleiden tot intensieve immuno-chemo-radiotherapie. Het LUMC blinkt uit door toepassen van doelgerichte behandeling gebaseerd op uitgebreide genetische testpanels, door de meest moderne technieken van radiotherapie waaronder protonentherapie, en immunologische behandeling met allogene stamceltransplantatie en cellulaire therapie.

 

Innovatie ten gunste van de patiënt

Door deelname aan klinische studies biedt de TWG patiënten toegang tot behandelingen die nog niet als standaard in de zorg toegepast kunnen worden. Op het interdisciplinair overleg wordt altijd meegenomen welke patiënten voor deelname aan klinische studies in aanmerking komen en vervolgens wordt deze mogelijkheid door de behandelaar met de patiënt besproken.

Naast deelname aan landelijke of internationale studies streeft het onderzoeksprogramma van de TWG vooral naar het ontwikkelen en toepassen van innovatieve cellulaire therapieën, het zogenoemde ‘levend geneesmiddel’.

Voor het ondersteunen van het onderzoeksprogramma worden patiënten geregeld om toestemming gevraagd hun tumorweefsel en bloed voor onderzoeksdoeleinden in de biobank hematologische ziekten te verzamelen.  

 

Contact

Voor contact met deze TWG kunt u e-mailen naar de voorzitter van de TWG via J.H.Veelken@lumc.nl

 

Meer informatie