Home

Longkanker

De TWG longkanker werkt multidisciplinair samen om optimaal gepersonaliseerde zorg te bieden voor alle stadia van de ziekte, waarvoor alle diagnostische en veruit de meeste behandelopties binnen het LUMC beschikbaar zijn.

Tumor Werk Groep (TWG)   

Binnen het LUMC Oncologie Centrum organiseren we de kankerzorg in Tumor Werk Groepen (TWG). Deze behandelteams zijn multidisciplinair en bestaan uit verschillende specialisten. Zij zijn afkomstig van diverse afdelingen die expert zijn in behandeling en zorg rondom bepaalde vormen van kanker. De samenstelling van de behandelteams hangt af van de soort kanker. Hierdoor is de deskundigheid van de teams zeer groot. Patiënten kunnen rekenen op goed georganiseerde oncologische zorg binnen één organisatie die voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Bovendien verricht elke TWG klinisch en translationeel onderzoek naar de specifieke tumorsoort. Door deelname aan klinische studies komen nieuwe ontwikkelingen beschikbaar voor patiënten.

 

Alle diagnostische onderzoeken beschikbaar

Het diagnostisch traject bij longkanker is in het LUMC strak omlijnd en volgens de laatste richtlijnen. Alle mogelijke diagnostische onderzoeken met betrekking tot longkanker zijn binnen het LUMC beschikbaar, zoals PET-scans, uitgebreide endoscopische mogelijkheden en pathologische analyse. De afdeling pathologie in het LUMC is op het gebied van longkanker hoog gespecialiseerd. Vanaf stadium III NSCLC wordt op de afdeling pathologie van het LUMC standaard moleculair onderzoek gedaan door middel van DNA- en RNA-Next-Generation-Sequencing. Tevens wordt gekeken naar PDL1-expressie. Daarnaast worden binnen het LUMC Liquid biopsy analyses uitgevoerd op de afdeling pathologie. Hierbij ligt de focus op detectie van EGFR-resistentiemechanismen.

 

Expertisecentrum

Het LUMC is een expertisecentrum voor complexe oncologische longchirurgie. Dit betreft alle stadia van longkanker. Bij geselecteerde patiënten wordt longparenchym-sparend geopereerd (segmentsresectie in plaats van lobectomie). Er wordt gebruikgemaakt van robotgeassisteerde chirurgie. Ook bij gevorderde stadia zijn alle technieken in huis, zoals sleeve-resecties en resecties van thoraxwand inclusief wervelkolom. Daarnaast worden operaties na neo-adjuvante therapie verricht. Vanuit de radiotherapie behandelt men met beeldgestuurde radiotherapie door middel van VMAT en stereotactische radiotherapie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bij geselecteerde patiënten met tumoren in de thorax te behandelen met protonentherapie via HollandPTC.

Voor gemetastaseerde longkanker kunnen veruit de meeste systemische behandelingen (zoals mutatiegerichte behandeling, immunotherapie, chemotherapie of combinatie hiervan) binnen het LUMC gegeven worden.

Doordat onder andere verpleegkundig specialisten met oncologie specialisatie deel uitmaken van het behandelteam, kunnen patiënten met vragen of problemen zeer laagdrempelig contact opnemen, waarbij de verpleegkundig specialist deze vragen en problemen snel kan afhandelen.

 

Wetenschappelijk onderzoek 

Binnen de TWG longkanker wordt in het LUMC uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dit richt zich met name op:

  • Doorontwikkelen van beeldvormende technieken voor adequate tumorstadiëring
  • Het vinden van voorspellers voor respons op immunotherapie
  • Het optimaal inzetten van moleculaire diagnostiek
  • Het voorspellen van schade door radiotherapie op het gezonde deel van de long
  • Het gebruik van protonenbehandeling bij patiënten met longfibrose en longkanker
  • Live visualisatie door middel van fluorescentie tijdens chirurgie van tumoren die niet met het blote oog waarneembaar zijn
  • Kweken van tumor-organoids voor onderzoek naar medicatie-effectiviteit en inzet bij gepersonaliseerde zorg

 

Contact

Voor contact met deze TWG kunt u e-mailen/bellen naar longarts dr. A.M.Slats via A.M.slats@lumc.nl, 071-526 62950.

 

Meer informatie

Oncologische ziektes en aandoeningen: longkanker