Home

Neurologische kanker

Mensen met een hersentumor worden dubbel getroffen: door een levensbedreigende ziekte én door de neurologische gevolgen van deze ziekte. Om die reden is de zorg voor patiënten met een hersentumor georganiseerd in de Tumorwerkgroep (TWG) Neuro-oncologie, waarin oncologische en neurologische experts met elkaar samenwerken.

Tumor Werk Groep (TWG)   

Binnen het LUMC Oncologie Centrum organiseren we de kankerzorg in Tumor Werk Groepen (TWG). Deze behandelteams zijn multidisciplinair en bestaan uit verschillende specialisten. Zij zijn afkomstig van diverse afdelingen die expert zijn in behandeling en zorg rondom bepaalde vormen van kanker. De samenstelling van de behandelteams hangt af van de soort kanker. Hierdoor is de deskundigheid van de teams zeer groot. Patiënten kunnen rekenen op goed georganiseerde oncologische zorg binnen één organisatie die voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Bovendien verricht elke TWG klinisch en translationeel onderzoek naar de specifieke tumorsoort. Door deelname aan klinische studies komen nieuwe ontwikkelingen beschikbaar voor patiënten.

 

Patiëntenperspectief centraal

De TWG neuro-oncologie zet zich in om patiënten met een tumor van het zenuwstelsel (veelal primaire hersentumoren of hersenmetastasen) én hun naasten de best mogelijke behandeling, zorg en aandacht te bieden. Dit doen zij in een multidisciplinair samenwerkingsverband, zowel binnen het LUMC als daarbuiten. Het patiëntenperspectief wordt centraal gesteld gedurende alle fasen van het ziek zijn. Zo krijgen alle patiënten die een behandeltraject ondergaan een casemanager toegewezen, die hen gedurende de ziekte begeleidt.

Door regelmatige afstemming over individuele patiënten, een uitgebreid multidisciplinair overleg, regionale en (inter)nationale samenwerking en het opzetten en deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek, is het gehele team in staat om patiënten optimaal te laten profiteren van bestaande kennis en ervaring en van de nieuwste ontwikkelingen binnen de neuro-oncologie.

 

Contact

Voor contact met deze TWG kunt u e-mailen naar de casemanager via M.C.M.Baas-Thijssen@lumc.nl

 

Meer informatie

Oncologische ziektes en aandoeningen: glioom (hersentumor)