Home

Urologische kanker

De Tumor Werk Groep urologische kanker is een natuurlijke voortzetting van de werkgroep urogenitale tumoren die al actief is vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw.

Tumor Werk Groep (TWG)   

Binnen het LUMC Oncologie Centrum organiseren we de kankerzorg in Tumor Werk Groepen (TWG). Deze behandelteams zijn multidisciplinair en bestaan uit verschillende specialisten. Zij zijn afkomstig van diverse afdelingen die expert zijn in behandeling en zorg rondom bepaalde vormen van kanker. De samenstelling van de behandelteams hangt af van de soort kanker. Hierdoor is de deskundigheid van de teams zeer groot. Patiënten kunnen rekenen op goed georganiseerde oncologische zorg binnen één organisatie die voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Bovendien verricht elke TWG klinisch en translationeel onderzoek naar de specifieke tumorsoort. Door deelname aan klinische studies komen nieuwe ontwikkelingen beschikbaar voor patiënten.

 

Doel

De werkgroep urogenitale tumoren is een multidisciplinaire werkgroep van medisch oncologen, pathologen, radiologen, radiotherapeuten, urologen en casemanager (SONCOS-norm). Zij streven gemeenschappelijk binnen het LUMC of – waar nodig – buiten het LUMC in oncologisch regionale netwerken, naar een optimale diagnostiek, behandeling en follow-up van prostaat-, blaas-, nier- en teelbalkanker op basis van de nieuwste inzichten en richtlijnen.

Wekelijks worden de voorgestelde behandelingen en uitkomsten van behandeling van deze tumoren besproken in een multidisciplinair overleg, waar met behulp van teleconferencing ook Samen+ (Alrijne en Groene Hart Ziekenhuis) aan deelneemt.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Op het gebied van nier- en blaaskanker vindt translationeel en/of klinisch onderzoek plaats in het LUMC. Ook doen we onderzoek in samenwerkingsverbanden om tot betere diagnostiek, behandeling en waardegedreven zorg te kunnen komen. Een voorbeeld hiervan is Anser bij prostaatkanker.

De TWG voldoet aan de NFU-criteria voor een TRF expertisecentrum bij prostaat- en urotheel- en blaascarcinoom en als TRF bij niercel- en testiscarcinoom.

 

Contact

Voor contact met deze TWG kunt u e-mailen naar de verpleegkundig specialist via M.M.J.Roeleveld@lumc.nl

 

Meer informatie

Oncologische ziektes en aandoeningen: prostaatkanker

Oncologische ziektes en aandoeningen: blaaskanker

Oncologische ziektes en aandoeningen: nierkanker

Oncologische ziektes en aandoeningen: zaadbalkanker